Populært gjeddefiske

Tufsingdalen har omlag 200 innbyggere. 300 møtte opp for å se den svenske naturfotografen Stefan Quint vise film om gjeddefiske.

Østlendingen 12. mars 2007
Gèza Jakubecz Sr 900 44 547 - tynset@ostlendingen.noIdeen til filmen står Helge Bakken for, sønn av Joseph Bakken, alias Gjeddekongen.

300 år gammel tradisjon
Naturfilmen om Gjeddefiske utpå tjønnom er nå klar for det brede publikum. Filmen ble presentert for første gang på Samfunnshuset i Tufsingdalen sist lørdag, til stor begeistring fra et publikum som kom fra nær sagt alle bygder i Nord-Østerdal, Brekken og Femunden. De fikk se en film som presenterte en over 300 år gammel tradisjon om gjeddefiske på en naturtro måte i originale omgivelser. Filmen ledsages av musikk, komponert av Jon Rye, velkjent komponist og dirigent i Os kommune.

Gammel historie
Tradisjonen om gjeddefiske i Tufsingdalen oppsto tidlig på 1700 tallet, i forbindelse med regulering av Femundens vannivå. De tjernene som derved ble skapt, ga grunnlag for en sårt tiltrengt attåtnæring til lokalbefolkningen. Røe og sik ga kjærkommen inntekt, mens gjedde som var en «skrapfisk» ble etter hvert omskapt til en verdifull matressurs for lokalbefolkningen i Tufsingdalen.

Gjeddefiske er i dag en tradisjon, som knytter til seg en flere hundreårig gammel næring, matkultur og ikke minst mange gode historier.

Gjeddekongens rike
Historien har skapt mange personligheter gjennom vel 300 år, og en av dem er Joseph Bakken som forfatteren og journalisten Dagfinn Grønoset utnevnte til gjeddekongen. Det er mange historier om gjeddekongen, og vi får presentert noen av dem i denne filmen, fortalt av hans sønn og filmens idetager og historieforteller Helge Bakken. Gjeddekongen hadde – etter eget utsagn – to og et halvt dusin barn. Dette synes ekspeditøren i butikken på Røros var i det meste laget, inntil han fikk vite at det dreide seg om to pluss et halvt dusin.

Gjeddefisket begynte tidlig om våren – under isløsningen – og varte som regel et par måneder. Da var Joseph fri og frank fra alle forpliktelser hjemme og drev bare fiske av gjedde. Dette fikk etter hvert hans sønner også være med på, deriblant Helge. Den tradisjonen som han opplevde etter hvert, ønsker han å bevare for etterslekten og filmen som han og Stefan Quint presenterte på lørdag er et skritt i riktig retning mener han.

Les mer i Østlendingens papiravis i morgen.


12. mars 2007 - Gèza Jakubecz - Østlendingen© COPYRIGHT Østlendingen


redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel